Verbod van Round-up per november 2015

In september 2011 nam de tweede kamer een motie aan om glysofaat in Nederland te verbieden voor niet- commerciële doeleinden. Het ministerie is voornemens op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en particulier gebruik per november 2015 te verbieden. Een verbod op professioneel gebruik op sport- en recreatieterreinen en parken staat gepland voor november 2017.

Add Your Comment