Na Glyfonsaat nu gebruik Reglone op losse schroeven

Met alle drukte rondom het debat over de toelating van glyfosaat binnen de EU is de hernieuwing van de licentie voor diquatdibromide, de werkzame stof in Reglone, een beetje onder de radar geglipt. Nadat de EFSA haar zorgen uitsprak over het middel wil de Europese Commissie nu een verbod.

De Europese Commissie heeft voorgesteld de werkzame stof diquatdibromide te verbieden. De licentie hiervan loopt af op 30 juni van dit jaar maar is al een met een jaar verlengd. Dat schrijft Farmers Weekly. Het middel Reglone, dat door Syngenta wordt geproduceerd, wordt vooral gebruikt voor de loofdoding in aardappelen. Alternatieve chemische middelen zijn nauwelijks voorhanden, minder effectief en geven meer residuen, zeggen de voorstanders van een licentiehernieuwing. Diquat wordt ook in andere andere gewassen gebruikt. Bijvoorbeeld in de onkruidbestrijding bij uien.

Het VK is aangewezen als rapporterend lidstaat voor de evaluatie van herregistratie van diquat. De Britse organisaties ondersteunen een nieuwe licentie maar de EFSA (European Food Standards Agency) heeft zijn zorgen uitgesproken over het gezondheidsrisico voor gebruikers, omstanders, omwonende en vogels. De Europese Commissie pleit daarom voor een verbod.

De middelenindustrie is de afgelopen tijd druk geweest met het lobbyen om de licentie van glyfosaat  te laten verlengen, en met succes. De discussie rondom diquat is daarmee op de achtergrond geraakt. In het VK wordt daarom opgeroepen zo snel mogelijk in actie te komen, omdat aardappeltelers niet zonder kunnen.

Op 18 en 19 mei zal een technische discussie worden gehouden over het standpunt van de EC, wanneer het VK haar plan zal presenteren voor herregistratie. Het definitieve besluit vervolgt later dit jaar, zo wordt verwacht. Reglone-producent Syngenta is het niet eens met de aantijgingen van EFSA en zegt dat de beoordelingsprocedure anders is verlopen dan bij herregistratie van andere actieve stoffen. Zij ondersteunen het Britse voorstel tot hernieuwing.

Bron: Boeren Business

14572 Comments