Alternatief voor Round-up voor gemeenten, particulieren en bedrijven

Onkruidverdelgers die het middel glysofaat bevatten, zoals Round-up, worden nog steeds door veel particulieren, bedrijven maar ook gemeenten gebruikt. Veel gemeenten moeten hierdoor uit noodzaak snel op zoek naar een alternatief voor Round-up. Het gif wat gebruikt wordt voor de onkruidbestrijdingsmiddelen, hebben diverse nadelige gevolgen. In de landbouw wordt het middel Glyfosaat gebruikt ter bestrijding van eenjarige onkruiden en grassen op de akkers die in concurrentie zouden treden met het beoogde gewas. Naast het gebruik in de land- en tuinbouw is het gebruik door de verschillende overheden zeer aanzienlijk. Het middel wordt onder meer gebruikt om openbare wegen en ruimten onkruidvrij te maken en houden.

Add Your Comment